Pædagogiske værktøjer

Dit barn er i fokus

Hos os giver vi dit barn de bedste muligheder og redskaber til at indgå i fællesskabet. Børn har forskellige ressourcer og forskellige evner, men alle børn har lige stor værdi og skal have lige muligheder.

Derfor skal vi, for at behandle alle børn lige, behandle dem forskelligt

 

Værktøjer sikre høj pædagogisk kvalitet

At give børn lige muligheder kræver at vi har masser af nærhed, og er klar til at lytte og observere vores børn - på den måde ser vi deres forskellighed. Som værktøj til at gøre dette systematisk bruger vi læreplaner, som bl.a. sikre at vi får alle barnets udviklingsområder observeret og stimuleret. Se mere nedenfor.

Enkelte børn kan sagtens have særlige behov i kortere eller længere perioder. Her bruger vi inklusion som værktøj, og forsøger at give barnet mulighed for at udvikle sig således at det fortsat er en del af fællesskabet. Til dette bruger vi SMTTE modellen til at holde overblik over barnets situation/udfordring, mål, tiltag, tegn på udvikling og evaluering. SE EKSEMPEL HER.

SMTTE

Læreplaner

Alle daginstitutioner skal udarbejde læreplaner, jævnfør dagtilbudsloven. Andersen & Ko's læreplaner er nedenfor kort beskrevet. KLIK her for at se vores seneste afrapportering af læreplanerne.

Læreplanen skal omhandle 6 temaer + 1 tema der er specielt målrettet børn med særlige behov.

 

Tema 1: Barnets alsidige personlighedsudvikling
Mål:
Vi ønsker, at barnet, mens det går hos os, skal have mulighed for:
At opbygge sit selvværd og sin selvtillid.
At få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
At udfolde sig som en stærk og alsidige person.
At opleve sig selv som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab.


Tema 2: Sociale kompetencer
Mål:
Vi ønsker, at barnet, mens det går går hos os:
Anerkendes og respekteres som den person det er og at det oplever at høre til.
Oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et miljø der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drillerier og hvor ingen holdes udenfor.
Inddrages og opmuntres til at være en aktiv deltager, der samarbejder med andre.
Oplever indflydelse og medbestemmelse i hverdagen.


Tema 3: Sprog
Mål:
Vi ønsker, at barnet, mens det går hos os:
Skal udvikle sine sprog igennem hverdagens aktiviteter.
Skal udfordres til sproglig kreativitet.
Skal støttes i, samt udvikle sin nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, tal og bogstaver.
Skal støttes i at benytte forskellige kommunikationsformer.


Tema 4 : Krop og bevægelse
Mål:
Vi ønsker, at barnet, mens det går hos os, skal have mulighed for:
At opleve glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og opleve glæden ved at være i bevægelse.
At opleve fysisk sundhed, blandt andet med fokus på hygiejne og bevægelse.
At opleve fysiske udfordringer.
At tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden med alle sine sanser.


Tema 5: Natur og naturfænomener
Mål:
Vi ønsker, at barnet, mens det går hos os, skal have mulighed for:
At udvikle respekt og forståelse for og opleve glæden ved at være i naturen.
At lære naturen at kende med alle sanser og opleve den som kilde til og rum for leg, oplevelser og viden.
At tilegne sig mange forskellige erfaringer med naturren, naturfænomener og miljø.


Tema 6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål:
Vi ønsker, at barnet, mens det går hos os, skal have mulighed for:
At møde voksne, der formidler kultur og støtter dem i, at afprøve flere forskellige udtryksformer.
At lære om kulturelle værdier.
At opleve og deltage i kulturelle traditioner. 


Tema: Børn med særlige behov
Mål:
Vores mål er, i samarbejde med forældrene, at skabe:
Et pædagogisk miljø, der fremmer og styrker barnets egen udvikling og udvikling i samspil med andre børn og voksne.
Et miljø der giver barnet omsorg og fremmer barnets alsidige udvikling, således at barnet kan fungere og trives i et samfund som hele tiden er i forandring.
Forhold omkring barnet, hvor der bevidst arbejdes på at modarbejde en eventuel udstødning.

 

Afrapportering

Hvert 2. år, skal vi, lige somme alle andre vuggestuer og børnehaver, evaluere vores pædagogiske læreplaner. Dette gøres ved at lave en afrapportering, som sendes til kommunen. Seneste rapport kan hentes HER.